Regulamin

Regulamin usług wywozu odpadów w workach

 1. W Naszej ofercie posiadamy worki o pojemności jednego metra sześciennego i ładowności do półtorej tony.
 2. Do Worków można wrzucać gruz i odpady budowlane, śmieci po remoncie, czyli:
  • gruz betonowy
  • gruz ceglany
  • gruz ceramiczny (dachówki, glazura, terakota)
  • płyty kg
  • pustaki wapienne (tzw. silka)
  • elementy metalowe
  • wiadra po farbach
  • folie i inne budowlane tworzywa sztuczne
  • worki i opakowania po zaprawach i materiałach budowlanych
  • materiały drewniane i drewnopochodne
  • papę i ondulinę (po wcześniejszym uzgodnieniu)
  • piasek, ziemię
 3. Do worków wrzucać nie można:
  • odpadów samochodowych (zarówno opon jak i innych elementów)
  • szkła i szyb
  • eternitu, azbestu
  • odpadów niebezpiecznych
  • odpadów medycznych
  • odpadów komunalnych
  • rozgrzanego popiołu
  • odpadów zawierające substancje żrące
  • innych odpadów, które mogą uszkodzić worek
 4. W przypadku załadowania worka odpadami niedozwolonymi zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami utylizacji tych odpadów.
 5. Nie odbieramy odpadów ustawionych w okół worka/worków – odbiór dodatkowych odpadów może zostać zrealizowany, ale takie odbiory są odpłatne i realizowane innymi samochodami, niż te które odbierają worki.
 6. Nie odbieramy worków z terenów ogrodów działkowych tzw. ROD. Worki muszą być ustawione przed główną bramą ogrodów.
 7. Zamawiający ma obowiązek uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, jeśli worek chce umieścić w miejscu, którego właścicielem jest miasto bądź gmina. Za zajęcie pasa ruchu bez zezwolenia, zarządca drogi może obciążyć karą w wysokości 10 krotnej stawki za każdą rozpoczętą dobę.
 8. Worek powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, w miejscu dostępnym dla pojazdu ciężarowego z HDS. Samochód musi mieć możliwość dojazdu do worka na odległość nie mniejszą niż 3 metry. Wysięgnik dźwigu powinien mieć możliwość podnieść się na minimalną wysokość 6 metrów. Worek musi się znajdować z dala od przewodów wysokiego napięcia i drzew.
 9. Worek należy umieścić w odległości minimum 3,5 metra od pomieszczeń mieszkalnych i w takiej samej odległości od zaparkowanych samochodów – dla zapewniania bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 10. Worka nie można umieszczać pod zadaszeniami, które mogą uniemożliwić jego odbiór.
 11. Worek powinien być umieszczony w takim miejscu, aby nie utrudniał przejazdu pojazdami, ani ruchu pieszego. Jego umiejscowienie powinno być zgodne z wymaganiami administracji budynku.
 12. W przypadku umieszczenia worka w miejscu, w którym dojazd samochodem ciężarowym jest niemożliwy klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami jego wywozu.
 13. Worki można zamawiać telefonicznie, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie, lub pisząc bezpośrednio na adres e-mail: duzy@biggruz.pl.
 14. Odbiory worków można zgłaszać telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub pisząc bezpośrednio na adres e-mail: duzy@biggruz.pl. Wiadomości sms nie są przez nas tolerowane.
 15. Worki odbierane są po wcześniejszym zgłoszeniu. Odbiór worków odbywa się od poniedziałku do piątku. Worki po lewej stronie Wisły odbierane są w poniedziałki, środy i piątki. Worki po prawej stronie Wisły odbierane są we wtorki i czwartki. Nie ma możliwości ustalania godziny odbioru worków.
 16. Klient jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu do worka. W przypadku zgłoszenia worka do zabrania i braku możliwości dojazdu, zamawiający zostanie obciążony opłatą w wysokości 123 zł brutto za dodatkowy dojazd.
 17. W przypadku trudnych warunków pogodowych zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu odbioru worka/worków.
 18. Akceptacja regulaminu następuje w momencie opłacenia zamówionych usług.

W przypadku dodatkowym pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.